A weblap használatának feltételei

A weblap használatának feltételei

[08/02/2022]

A jelen weboldal (a dokumentumokkal együtt, amelyekre hivatkozik) határozza meg a jelen webhely, valamint a hozzá kapcsolódó weblapok (a továbbiakban: „eaglemoss.com”, „webhely” vagy „weblap”) használatának feltételeit, a webhely látogatójaként vagy regisztrált felhasználójaként.
A webhely használatának megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a webhely használatának jelen feltételeit. A jelen webhelyet használja, a felhasználó elfogadja a kötelező feltételeket, és vállalja, hogy betartja őket. Amennyiben nem fogadja el a webhely használatának jelen feltételeit, fel kell hagyni a webhely használatával. A cég javasolja, hogy hivatkozási célból őrizze meg a jelen feltételek másolatát.


Az alábbi linkek az egyes témákra vonatkozó részletesebb információkhoz vezetnek:
1•    Tudnivalók a cégről és elérhetőségi adatok
1•    Egyéb feltételek, amelyek a felhasználókra nézve kötelezők lehetnek.
1•    A jelen feltételek megváltozhatnak.
1•    A webhely megváltozhat.
1•    A webhelyet felfüggeszthetjük vagy törölhetjük.
1•    A Felhasználó felelős a fiókra vonatkozó részletes információk védelméért.
1•    A webhelyen elhelyezett anyagok használatának megengedett módjai.
1•    Korlátozott bizalommal kell kezelni a weblapon elhelyezett információkat.
1•    A cég nem vállal felelősséget azokért a weblapokért, amelyekre átirányít.
1•    A webhelyen elhelyezett anyagokra vonatkozó szabályok .
1•    Azok a helyzetek, amikor a cég felelős a webhely felhasználói által elszenvedett veszteségekért és károkért.
1•    A cég nem vállal felelősséget a vírusokért, a webhely felhasználója nem helyezhet el rajta vírust .
1•    A webhelyhez vezető linkek szabályai.
1•    Illetékes jog viták esetén.
2•    Áruvédjegyek.


 TUDNIVALÓK A CÉGRŐL ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATOK
A jelen webhelyet az Eaglemoss Ltd (a továbbiakban „Eaglemoss”, „cég”, valamint „mi”, „minket”, „miénk” stb.) cég üzemelteti vagy az ő nevében üzemeltetik. A cégünk Angliában és Walesben van bejegyezve, 02226335 számon, székhelyének címe Eaglemoss Ltd, Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Nagy-Britannia. A cég adószáma: GB 242 5983 47.
Elérhetőségek:
Azoknak a felhasználóknak, akik előfizetést vásároltak, e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected] vagy telefonálniuk kell a következő számra: 06 1 6881488.
Azoknak a felhasználóknak, akik csak egy terméket vásároltak, e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected] vagy telefonálniuk kell a következő számra: 06 1 6881488.

EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK, AMELYEK KÖTELEZŐEK LEHETNEK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az alábbi felhasználási feltételek a következő további feltételekre vonatkoznak, amelyek szintén kötelezőek a felhasználókra nézve, az

1•    Adatvédelmi politika webhely használatakor, amely azokat a feltételeket határozza meg, amelyek szerint a cég feldolgozza a felhasználóktól gyűjtött vagy általuk szolgáltatott adatokat. A jelen webhely használatával a felhasználó beleegyezik a fent említett személyes adatok feldolgozásába, és garantálja, hogy az általa közölt összes adat megfelel a valóságnak.
1•    A cég megengedett használatának szabályai, amelyek megadják a webhely használatának megengedett és tilos módjait. A berendezés használatakor a következő biztonsági rendszabályokat kell betartani.
2•    A cég cookie fájljaira vonatkozó politika, ami a webhelyen használt cookie fájlokra vonatkozó információkat tartalmazza.
3•    A cég szállítási feltételei, amelyek az akkor érvényes szállítási feltételekre vonatkozó információkat tartalmazzák, ha a felhasználó úgy dönt, hogy vásárol valamilyen árut a webhely közvetítésével.


AZ ALÁBBI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZHATNAK
Időnként a cég módosításokat eszközölhet a WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIBEN. A használati feltételek rendelkezéseit a webhely használatakor mindegyes alkalommal ellenőrizni kell, hogy meggyőződhessen róla, érti azokat a feltételeket, amelyek az adott időpontban hatályosak.

A WEBHELY MEGVÁLTOZHAT
Igyekszünk a webhelyet rendszeresen frissíteni, és módosíthatjuk a tartalmát.

A WEBHELYET FELFÜGGESZTHETJÜK VAGY TÖRÖLHETJÜK
A webhely térítésmentesen hozzáférhető. A webhelyhez ideiglenes hozzáférés biztosítunk, és a cég fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonja vagy megváltoztassa a szolgáltatást (lásd alább). A cég nem vállal felelősséget azért, ha a webhely nem hozzáférhető, függetlenül ennek okától és időtartamától.
Időnként a cég korlátozhatja a webhelyen regisztrált felhasználók számára a hozzáférést a webhely némelyik részéhez vagy egészéhez.
A felhasználó felelős a webhelyhez való hozzáférés megszerzéséhez szükséges összes előkészület végrehajtásáért. A felhasználó felel annak biztosításáért is, hogy az összes olyan személy, aki az ő internetes kapcsolatán keresztül hozzáférést kap a webhelyhez, ismerje az összes alábbi feltételt, és betartsa ezeket az előírásokat.


A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A FIÓKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK VÉDELMÉÉRT
Ha a webhely felhasználója azonosító kódot, jelszót választ vagy kap, illetve az általunk használt biztonsági eljárások keretében bármilyen más információt kap, ezt az információt bizalmasan kell kezelnie, és nem hozhatja harmadik személy tudomására. Ha a cég úgy ítéli meg, hogy az adott felhasználó nem tartja be a webhely használatának alábbi feltételei közül valamelyik rendelkezést, bármikor jogában áll törölni a felhasználó bármelyik azonosító kódját vagy jelszavát, függetlenül attól, hogy azt a felhasználó választotta vagy a cég osztotta ki.
A webhely használatakor a felhasználóknak be kell tartaniuk a MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁJAIT. A webhely személyes használatra szolgál, tilos üzleti vagy kommersz célokra használni.

A WEBHELYEN ELHELYEZETT ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT MÓDJAI
A jelen webhelyen elhelyezett vagy megjelenített anyagok a céghez vagy annak licencadóihoz tartoznak. Az anyagok szerzői jogokkal védettek. Minden szerzői jog le van védve.
A felhasználó magáncélra, kizárólag személyes használatra kinyomtathat egy másolatot, és letöltheti a weboldalon megjelenő anyagok részleteit, hogy ezeken az anyagokon mindig fel van tüntetve, hogy szerzői és társtulajdonosai vagyunk ezeknek az anyagoknak (ugyanúgy, mint az összes beazonosított szerzőtárs vagy licencadó), és a lemásolt vagy letöltött anyagokról nem (adott esetben) távolítanak el semmilyen, a szerzői jogokra és egyéb tulajdonjogokra vonatkozó információt, amelyek rajta lehettek ezeken az anyagokon.
Tilos megváltoztatni semmilyen, a jelen webhelyről kinyomtatott vagy valamilyen módon letöltött anyag papír vagy digitális másolatát, és nem szabad nem szabad használni semmilyen illusztrációt, fényképet, videó vagy audió részletet, sem semmilyen grafikát az azt kísérő, eredeti szövegtől elválasztva.
Engedélyünk nélkül a felhasználó nem használhatja fel kommersz célból és más módon sem terjesztheti, változtathatja meg, használhatja fel ismételten vagy nem publikálhatja újra a webhely tartalmának semmilyen részletét.
Ha a felhasználó a jelen feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a webhely bármely részét, a felhasználó joga a webhely használatához azonnal törölve lesz, és a felhasználó köteles lesz, a cég választásának megfelelően, vissza kell adni vagy meg kell semmisíteni az anyagok összes másolatát, amit csinált.

KORLÁTOZOTT BIZALOMMAL KELL KEZELNI A WEBLAPON ELHELYEZETT INFORMÁCIÓKAT
A jelen webhelyen található tartalom kizárólag általános információs célokat szolgál. Azonban nem olyan tanácsok, amelyekre a felhasználók korlátlanul támaszkodhatnak. Mielőtt a webhely tartalma alapján valamilyen tevékenységbe fog vagy tartózkodik valamilyen tevékenység végrehajtásától, professzionális vagy speciális tanácsokat kell beszerezni.
Ámbár a cég minden tőle telhetőt elkövet, hogy frissítse a weblapon található információkat, nem tesz semmilyen nyilatkozatot, ígéretet, és nem ad semmilyen garanciát, hogy a webhely tartalma pontos, teljes és naprakész.

A CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A WEBLAPOKÉRT, AMELYEKRE ÁTIRÁNYÍT
A harmadik fél webhelyére mutató hivatkozások vagy linkek, valamint minden, az általuk ajánlott termékekre és szolgáltatásokra mutató hivatkozás, ha megjelenik, kizárólag a webhely felhasználóinak kényelmére szolgál. Nem ellenőriztük és nincs semmilyen kontrolunk semmilyen, a mi weblapunk szintén említett vagy onnét elérhetővé tett webhely, vagy az azon található tartalom felett.
Azt, hogy létezik egyik webhelyről másikra vezető link, nem szabad ajánlásként, vagy a webhely, annak tulajdonosa, illetve az ott ajánlott termékek és szolgáltatások támogatásaként értelmezni a részünkről.

A WEBHELYEN ELHELYEZETT ANYAGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Azt a funkciót használva, hogy a webhelyen anyagokat lehet elhelyezni, vagy fel lehet venni a kapcsolatot a webhely más felhasználóival, be kell tartani a tartalomra vonatkozó, a MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁLYAIBAN meghatározott standardokat.
A webhelyre beküldött vagy feltöltött anyagok (például grafikák vagy fényképek) nyilvánosnak minősülnek, és nem tartoznak a szerzői jog hatálya alá, és ezt úgy is értjük, hogy a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a webhelyhez hozzáférő más személyek jogosultak és engedélyezett számukra az ilyen anyagok másolása, terjesztése, harmadik fél számára ingyenesen történő hozzáférhetővé tétele, valamint ahhoz, hogy a feltöltött anyagok megjeleníthetők webhelyen.
A felhasználó megerősíti, hogy jogában áll beküldeni azokat az anyagokat, amit átad nekünk, és ezennel lemond minden személyi szerzői jogáról, amivel ezeknek az anyagoknak a viszonylatában rendelkezik. A cégnek az is jogában áll, hogy felfedje a felhasználó személyazonosságát, aki az anyagokat beküldte, köztük azoknak a harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az adott felhasználó által elhelyezett vagy beküldött anyagok valamelyike sérti a szellemi tulajdonhoz való jogát vagy a személyes adatainak védelméhez való jogát.
A webhely felhasználói által beküldött információkat és anyagokat nem vizsgáljuk felül, és nem hagyjuk jóvá. A webhely más használói által kifejezett vélemények nem tükrözik a mi nézeteinket.
A cég nem felelős senki harmadik féllel szemben olyan tartalomért vagy bármilyen olyan anyag pontosságáért, amelyet a webhely valamelyik felhasználója helyezett el.
A cégnek jogában áll eltávolítani minden olyan anyagot vagy postot, amelyet a felhasználók helyeznek el a weboldalon, ha a véleményünk szerint az nem felel meg a MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁLYAIBAN található standardoknak.
Ha bárki felhasználó panaszt kíván tenni a webhelyen elhelyezett információkra vagy anyagokra vonatkozóan, http://www.eaglemoss.com/hu-hu/kapcsolat részben megadott címeken és telefonszámokon kell felvenni velünk a kapcsolatot.

AZOK A HELYZETEK, AMIKOR A CÉG FELELŐS A WEBHELY FELHASZNÁLÓI ÁLTAL ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT
Függetlenül attól, hogy az adott felhasználó egyéni vagy üzleti ügyfelünk:
1•    A cég nem zárja ki, és semmilyen módon nem korlátozza a felhasználókkal szembeni felelősségét semmilyen vonatkozásban, amely nem felelne meg a jognak. Beletartozik ebbe a dolgozóink, képviselőink vagy alvállalkozóink hanyagsága által okozott halálért vagy testi sérülésért, valamint a csalásért vagy valótlan információkért viselt felelősség is.
Különféle korlátozásokra és felelősség kizárásokra kerül sor azoknak a termékeknek a szállításánál, amelyek a cégünk SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIBEN lesznek felsorolva.
1•    Üzleti ügyfelek esetében:
1•    A cég nem vállal felelősséget semmilyen hozzáértett feltételért, garanciáért, nyilatkozatért vagy más rendelkezésért, amely a jelen webhelyre vagy a rajta lévő tartalomra vonatkozik.
1•    Nem vállal felelősséget az ilyen felhasználókkal szemben sem, semmilyen veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy azok a szerződésből, tiltott cselekményből (beleértve a gondatlanságot), törvényes kötelezettség megsértéséből vagy más okból következnek-e be, még akkor sem, ha az ilyen veszteségek vagy károk előreláthatóak, és keletkezésük oka összefügg:
1•    a jelen webhely használatával vagy használatának lehetetlenségével, vagy
1•    valamilyen, a webhelyen megjelenített tartalom felhasználásával, vagy ezekre a tartalmakra támaszkodással.
1•    A cég különösen nem vállal felelősséget:
1•    nyereség, értékesítés, piaci részesedés vagy bevétel elvesztéséért;
1•    tevékenység-kiesésért;
1•    remélt megtakarítás elvesztéséért;
1•    üzleti lehetőség, a cég értékének vagy reputációjának elvesztéséért; vagy
1•    bármilyen közvetett vagy visszatérő veszteségért vagy kárért.
Egyéni ügyfelek esetében:
1•    Nem szabad elfelejteni, hogy a jelen webhelyet kizárólag otthoni és privát használatra bocsájtjuk rendelkezésre. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhatja a webhelyet sem kereskedelmi, sem üzleti célokra, és a cég nem vállal semmilyen felelősséget velük szemben az elvesztett haszonért, piaci részesedésért, tevékenység-kiesésért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.
1•    Ha a hibás digitális tartalom, ami a cégre vonatkozik, kárt tesz valamelyik felhasználóhoz tartozó eszközben vagy digitális tartalomban, és ennek oka az, hogy a cég nem tanúsított kellő gondosságot és szakértelmet, a cég helyrehozza a kárt, vagy az adott felhasználónak kártérítést fizet. Azonban a cég nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a felhasználó el tudott volna kerülni, ha tartja magát az ingyenes frissítésekre vonatkozó tanácshoz, sem azokért a károkért, amelyek oka a telepítési utasítások figyelmen kívül hagyása vagy a cég által meghatározott minimális rendszerkövetelmények nem teljesítése volt.

A CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VÍRUSOKÉRT, A WEBHELY FELHASZNÁLÓJA NEM HELYEZHET EL RAJTA VÍRUST
Nem garantáljuk, hogy a webhely biztonságos lesz, vagy ne lesznek rajta hibák, illetve vírusok.
A felhasználók felelősek az informatikai technológiai konfigurációért, a számítógépes programokért és a webhelyhez való hozzáféréshez alkalmazott platformért. A webhely felhasználóinak saját antivirus szoftverrel kell rendelkezniük.
Tilos a webhelyet nem megfelelően használni, tudatosan vírust, trójai programokat, férgeket, logikai bombákat vagy egyéb olyan anyagot tölteni fel rá, amelyek rosszindulatúak vagy technológiai szempontból károsak. Tilos jogosulatlan hozzáférést szerezni a jelen webhelyhez, szerverhez, amelyen a webhely el van helyezve, sem semmilyen, vele összekapcsolt szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Tilos a webhelyet DOS vagy DDOS támadással támadni. Ennek a rendelkezésnek a megsértése az 1990. évi, brit Számítógépes visszaélésekről szóló törvény (Computer Misuse Act) értelmében bűncselekmény. Minden ilyen típusú jogsértést bejelentünk a megfelelő, nyomozó hatóságnak, a cég együttműködik ezekkel a hatóságokkal, felfedve számukra a törvénysértéseket elkövető felhasználók személyazonosságát. Ilyen jogsértés előfordulása esetén, azonnal töröljük az adott felhasználó jogát a webhely használatához.
Ajánljuk, hogy a felhasználók telepítsenek megfelelő antivirus szoftvert és más szükséges, védelmi szoftvereket, mielőtt információt tölt le a webhelyről.

A WEBHELYHEZ VEZETŐ LINKEK SZABÁLYAI
A felhasználók elhelyezhetnek a mi főoldalunkra vezető linkeket, azzal a feltétellel, hogy ezt becsületesen, a jognak megfelelően csinálják, ami nem okoz kárt, és nem használja ki a mi hírnevünket.
A felhasználók nem állíthatják be ezeket a linkeket úgy, hogy azok bármilyen egyesülést, hozzájárulást vagy támogatást szuggeráljanak a részünkről, ha ilyen dolgok nem lettek korábban egyeztetve.
A felhasználók nem helyezhetnek el a webhelyükhöz vezető linket olyan webhelyen, amely nem az ő tulajdonuk.
A webhely nem jelenhet meg keretben semmilyen más webhelyen, és nem hozható létre link a webhely semmilyen más részéhez, csakis a főoldalhoz.
A cég fenntartja magának a jogot a webhelyhez vezető link elhelyezésére szóló hozzájárulás előzetes értesítés nélküli visszavonására.
Ha a felhasználó a webhelyen elhelyezett anyagot a fent említettől eltérő módon kíván felhasználni, kérjük, hogy küldjék el az ilyen kérésüket a [email protected] címre.

IRÁNYADÓ JOG JOGVITÁK ESETÉN
 
Az ügyfeleknek emlékezniük kell arra, hogy a webhely alábbi felhasználási feltételei, annak tárgya és létrehozása az angol jog illetékességébe tartozik. A felhasználó beleegyezik, hogy az ilyen ügyekben kizárólagosan Anglia és Wales bíróságainak van illetékességük, azzal a kikötéssel, hogy ha a felhasználó észak-írországi lakos, Észak-Írországban is indíthat keresetet, Skócia lakosaként Skóciában is indíthat keresetet, és hasonló módon, ha az Ír Köztársaságban lakik, ebben az államban is indíthat keresetet.

 
ÁRUVÉDJEGYEK
A gyűjteményeik darabjai regisztrált és/vagy nem regisztrált áruvédjegyek. A weblapon megjelenő minden más terméknév, áruvédjegy, név vagy embléma a tulajdonosaikhoz tartozó áruvédjegy. A felhasználó írásbeli engedély vagy más olyan jogalany engedélye nélkül, aki ezekhez az áruvédjegyekhez engedéllyel rendelkezhet, nem használhat fel semmilyen, a webhelyen előforduló áruvédjegyet.


A MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁLYAI
[2018.03.23.]
A megengedett használat szabályai határozzák meg a köztünk és a felhasználók, vagy a webhely látogatói között megállapodott feltételeket, amelyekkel hozzáférést lehet kapni a webhelyünkhöz és a hozzá kapcsolódó weblapokhoz (a továbbiakban: „eaglemoss.com”, „webhely” vagy „weboldal”). A megengedett használat szabályai vonatkoznak a webhely összes felhasználójára és látogatójára.
A jelen webhely használata egyet jelent azzal, hogy elfogadja és vállalja, hogy alkalmazza a jelen Megengedett használat összes rendelkezését, amelyek kiegészítik a WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEIT
TUDNIVALÓK A CÉGRŐL ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATOK
A jelen webhelyet az Eaglemoss cég (a továbbiakban „Eaglemoss”, „cég”, valamint „mi”, „minket”, „miénk” stb.) cég üzemelteti vagy az ő nevében üzemeltetik. A cégünk Angliában és Walesben van bejegyezve, 02226335 számon, székhelyének címe Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Nagy-Britannia. A cég adószáma: GB 242 5983 47.
Elérhetőségek:
Azoknak a felhasználóknak, akik előfizetést vásároltak, e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected] vagy telefonálniuk kell a következő számra: 06 1 6881488.
Azoknak a felhasználóknak, akik csak egy terméket vásároltak, e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected] vagy telefonálniuk kell a következő számra: 06 1 6881488.

TILOS HASZNÁLATI MÓDOK
A jelen webhelyet kizárólag jogszerűen szabad használni. Nem szabad használni a jelen webhelyet:
•    Semmilyen olyan módon, ami sérti a helyileg, országosan vagy nemzetközileg érvényes jogszabályokat és szabályozást.
•    Semmilyen olyan módon, ami törvénybe ütközik vagy nem becsületes, illetve törvénybe ütköző vagy becstelen célja vagy hatása van.
•    Károkozás vagy valamely kiskorú, harmadik személynek okozott károkozási próbálkozás céljából.
•    A TARTALOMRA VONATKOZÓ STANDARDJAINKKAL nem egyező anyagok átküldése, tudatos letöltése, feltöltése vagy ismételt felhasználása.
•    Bármilyen nem megrendelt vagy nem jóváhagyott reklám és promóciós anyag átadására vagy elküldésére, sem pedig valamilyen szolgáltatás használatára más, hasonló formákban történő rábírás (spam) céljából;
•    Adatok tudatos átadására, valamint vírusokat, trójaiakat, férgeket, időzített bombákat, logikai tartalmazó, billentyűleütés regisztrálókat, spyware és adware, és más, hasonlóan kártékony programokat vagy számítógépes kódokat tartalmazó anyagok átküldésére vagy elhelyezésére, amelyek célja, hogy megzavarják valamely szoftver vagy eszköz működését;
•    Bármilyen gazdasági vállalkozás folytatása céljából;
•    Vírusok, trójai programok, férgek, logikai bombák vagy egyéb olyan anyagok feltöltése céljából, amelyek rosszindulatúak vagy technológiai szempontból károsak.
•    Jogtalan hozzáférés szerzése céljából a jelen webhelyhez, vagy a jelen webhelyhez csatlakoztatott, bármely más webhelyhez; szerverekhez vagy szerverhez; számítógéphez vagy adatbázishoz.
A webhely felhasználója vállalja azt is, hogy nem fogja:
•    reprodukálni, sokszorosítani, másolni, sem eladni a jelen webhely semmilyen részét a WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI rendelkezéseit sértő módon.
•    előzetes engedély nélkül használni, vagy beleavatkozni a működésébe, illetve nem fogja akadályozni vagy zavarni:
•    a jelen webhely bármely részének működését;
•    bármely eszköz vagy hálózat működését, amelyben a webhely található;
•    semmilyen, a webhely elérhetővé tételére használt szoftver működését; sem pedig
•    bármilyen eszközét, hálózatért vagy szoftverét, amelynek harmadik személy a tulajdonosa, vagy amelyet harmadik személy használ.

A jelen rendelkezés minden megsértése az 1990. évi, brit, a Számítógépes visszaélésekről szóló megsértése, vagyis bűncselekmény. Minden ilyen törvénysértést jelentünk a megfelelő bűnüldöző hatóságnak. Ilyen jogsértés előfordulása esetén, azonnal töröljük az adott felhasználó jogát a webhely használatához.

INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSOK
A cég időnként a webhelyen interaktív szolgáltatásokat tehet hozzáférhetővé, köztük korlátozás nélkül:
•    chatroomokat,
•    hirdetőtáblákat.
Abban az esetben, ha a cég bármilyen interaktív szolgáltatást tesz elérhetővé, minden esetben a saját belátása szerint dönti el, hogy ennek a kockázatnak a fényében az adott szolgáltatást moderálni kell-e (és milyen módon). A cégnek nem kötelessége felügyelni, monitorozni vagy moderálni a webhely keretében ajánlott interaktív szolgáltatásokat, és kifejezetten elhárít magától minden jogi felelősséget az esetleges veszteségekért és károkért, amelyek annak eredményeként keletkeztek, hogy a felhasználó a tartalomra vonatkozó standardok megsértésével használta az interaktív szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás moderált vagy sem.

Bármelyik interaktív szolgáltatásunkat használni kívánó, kiskorú személyeknek rendelkezniük kell a szülőjük vagy gondviselőjük hozzájárulásával. A szülők, akik hozzájárulnak, hogy a gyermekeik használhassák az interaktív szolgáltatásokat, arra biztatjuk, hogy beszélgessenek velük a biztonsági kérdésekről a hálózaton, mivel a moderálás nem mindig tökéletes. Az interaktív szolgáltatások bármelyikét használó kiskorúval tudatosítani kell az ezzel járó kockázatokat.

Ha az adott interaktív szolgáltatás moderált, a webhelyen általában meg vannak adva a moderátor adatai, akivel fel lehet venni a kapcsolatot, ha bármilyen kétség vagy nehézség lép fel.

A TARTALOMRA VONATKOZÓ STANDARDOK
Az alábbi standardok minden anyagra vonatkoznak, amelyet a webhelyen a felhasználók elhelyeznek (a továbbiakban: „tartalom”), valamint a velük kapcsolatos interaktív szolgáltatásokra.
A webhely felhasználóinak az alábbi standardok szellemisége és leírt szövege szerint kell eljárniuk. A fenti standardok alkalmazandók úgy a feltöltött tartalmak egyes részeihez, mint azok teljes egészéhez.

A feltöltött tartalmaknak:
•    meg kell feleljenek az igazságnak (ha tényekre vonatkoznak);
•    őszinte meggyőződést kell tükrözniük (ha véleményt fejeznek ki);
•    meg kell felelniük az Angliában és Walesben, valamint az abban a másik országban, amelyből feltöltik, hatályos, vonatkozó jogszabályoknak.

A feltöltött anyagok:
•    nem tartalmazhatnak más személyeket becsmérlő tartalmakat;
•    nem tartalmazhatnak obszcén, sértő, gyűlölködő és gyűlöletkeltő tartalmakat;
•    nem népszerűsíthetnek erotikus tartalmakat;
•    nem hívhatnak fel erőszakra;
•    nem hívhatnak fel rasszista, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor alapján történő diszkriminációra;
•    nem sérthetik szerzői jogait, adatbázisokra vonatkozó jogait, vagy áruvédjegyét;
•    nem ejthetnek senkit potenciálisan tévedésbe;
•    nem lehetnek harmadik személlyel szemben elkövetett jogsértés, pl. szerződésszegés vagy titoktartási kötelezettség megsértésének eredményei;
•    nem hívhatnak fel jogellenes cselekvésre;
•    nem tartalmazhatnak fenyegetést, nem lehetnek agresszívak vagy nem sérthetik más személyek személyiségi jogait, nem okozhatnak nekik kényelmetlenséget vagy szükségtelen nyugtalanságot;
•    potenciálisan nem gyötörhetnek, idegesíthetnek, nem szégyeníthetnek meg, nem nyugtalaníthatnak vagy semmilyen más módon nem zaklathatnak másokat;
•    nem szolgálhatnak arra, hogy más személynek adja ki magát, vagy a valóságnak nem megfelelően mutassa be a saját személyét vagy kapcsolatát más személyekkel;
•    nem kelthetnek olyan benyomást, hogy a cégtől származnak, ha ez nem felel meg a valóságnak;
•    nem hirdethet, népszerűsíthet vagy támogathat semmilyen törvénybe ütköző cselekedetet, mint (például) a szerzői jogok megsértését vagy számítógépes visszaélést;
•    nem tartalmat bármilyen szolgáltatásra vonatkozó reklám- vagy promóciós anyagokat, sem linkeket más webhelyekhez.

A JELEN MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE
A cég a saját belátása szerint állapítja meg, hogy a webhely felhasználó általi használata közben megsértették-e a jelen Megengedett használat szabályait. Ha sor került a jelen Megengedett használat szabályainak megsértésére, a cég olyan lépéseket tehet, amelyeket jónak lát.

A Megengedett használat szabályainak megsértése a komoly megsértését jelenti a WEBHELY HASZNÁLATA SZABÁLYAINAK, amelyek alapján a felhasználónak jogában áll a jelen webhelyet, és a cég részéről a következő cselekmények egyikét eredményezheti:
•    a webhely használati jogának azonnali, állandó vagy ideiglenes visszavonását;
•    a felhasználó által a webhelyen elhelyezett bejegyzések és anyagok azonnali, állandó vagy ideiglenes eltávolítását;
•    figyelmeztetésben részesítést;
•    bírósági eljárás indítását, amelynek célja, hogy a felhasználótól behajthassanak minden, a szabályzat megsértéséből eredő költséget (többek között, de nem kizárólag, az indokolt adminisztrációs és bírósági költségeket);
•    további bírósági eljárást a felhasználó ellen;
•    szükség esetén a közrendért felelős hatóságok tudomására hozhat olyan információkat, amelyeket indokoltan szükségesnek tart, vagy amelyeket a jog megkövetel.
A cég elhárít megától minden jogi felelősséget a Megengedett használat szabályainak megsértésére válaszul tett intézkedésekért. A fenti lista nem meríti ki az összes lehetséges intézkedést, a cég más lépéseket is tehet, amelyeket szükségesnek tart.

A MEGENGEDETT HASZNÁLAT SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

A Megengedett használat szabályai időnként aktualizálásra kerülhetnek. A Megengedett használat szabályait a webhely mindenegyes használatakor ellenőrizni kell, hogy a felhasználó meggyőződhessen róla, érti azokat a feltételeket, amelyek az adott időpontban hatályosak.


SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
[2018.03.23.]
1.    A JELEN FELTÉTELEK
1.    Mit tartalmaznak a jelen feltételek? Ezek azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek szerint a cég leszállítja a termékeket a webhely használóinak.
2.    Miért érdemes megismerni őket? Megrendelés előtt pontosan meg kell ismerni a szállítási feltételeket. Ezek megadják, kik vagyunk, milyen módon szállítjuk le az árut a webhely felhasználóinak, hogy lehet módosítani vagy felbontani a szerződést, mit kell tenni, ha probléma akad, valamint más fontos információkat tartalmaz. Abban az esetben, ha a felhasználó úgy találja, hogy a jelen feltételek hibásak, fel kell venni a kapcsolatot a céggel, a helyzet tisztázása céljából.
2.    TUDNIVALÓK A CÉGRŐL ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATOK
1.    Kik vagyunk? A cégünk neve Eaglemoss Limited és Angliában, valamint Walesben vagyunk bejegyezve. A cégjegyzék számunk 02226335, a székhelyünk és a központi címünk Eaglemoss Ltd, Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Nagy-Britannia. A cég adószáma: GB 242 5983 47.
2.    Kapcsolati adataink.
1.    Azoknak a felhasználóknak, akik előfizetést vásároltak, e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected] vagy telefonálniuk kell a következő számra: 06 1 6881488.
2.    Egyes darabok esetén e-mailt kell küldeni a [email protected] címre, telefonálni kell a 06 1 6881488 számra, vagy hagyományos levelet kell küldeni a Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ címre.
3.    A cég hogyan veszi fel a kapcsolatot a felhasználókkal? Ha kapcsolatba kell lépni a felhasználóval, a cég az előnyben részesített/kiválasztott módon veszi fel a kapcsolatot a felhasználóval telefonon vagy írásban, üzenetet küldve az e-mail címére, vagy postán, az ügyfél által a megrendelésben megadott címre küldött levélben.
4.    „Írásbeli” értesítés alatt az e-mail üzenetek is értendők. Az ebben a összefüggésben használt „írásbeli úton” vagy „írásban” kifejezések az e-mail üzeneteket is jelentik.

3.    A FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS
1.    A mód, ahogyan a cég fogadja a felhasználó megrendelését. A felhasználó megrendelésének elfogadása a cég részéről akkor történik meg, ha a cég elküldött egy e-mail üzenetet a felhasználónak, amelyben kéri, hogy az erősítse meg a megrendelést, ami egy szerződést keletkeztet a cég és a felhasználó között.
2.    Az a helyzet, amikor a felhasználó megrendelésének elfogadása nem lehetséges. Ha a cég nem tudja elfogadni a megrendelést, erről a tényről tájékoztatja a felhasználót, és nem számít fel semmit neki a termékért. Ennek a helyzetnek az oka lehet, hogy nincs a termékből a raktárban, a készletek váratlan korlátozása, amit nem lehetett megalapozottan betervezni, vagy valami hiba történt a termék árában vagy leírásában, nem lehet betartani a felhasználó által megadott szállítási határidőt, vagy pedig valami olyan esemény, amire a cégnek nincs ráhatása.
3.    A megrendelés száma. Minden megrendeléshez van hozzárendelve megrendelésszám, a cég pedig értesíti a felhasználót, milyen száma van a megrendelésének. Amennyiben kapcsolatba lépnek a céggel, a megrendelésszám megkönnyíti a cégnek a válaszadást a felhasználó kérdésére.
4.    Ha a felhasználó az Európai Unióban lakik, a jelen feltételek semmilyen rendelkezése sem válta le a lakhelyén hatályos egyik jogszabályt sem.
4.    TERMÉKEINK.
1.    A termékek gyári külalakja kismértékben eltérhet a webhelyen elhelyezett fényképen látható megjelenésüktől. A termékeknek a weboldalunkon található képe kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Annak ellenére, hogy a cég mindent elkövet, hogy a színek valósághűen jelenjenek meg, nem lehet garantálni, hogy a mód, ahogy az eszköz megjeleníti a színeket, pontosan visszaadja a termékek színét. A megrendelt termék jelentéktelen mértékben eltérhet a fényképeken láthatótól.
2.    A termék csomagolása másképpen nézhet ki. A termék csomagolása eltérhet a webhelyen lévő fényképeken bemutatottól.
5.    A TERMÉK LESZÁLLÍTÁSA
1.    Szállítási költségek. A szállítási költségeket megjelenítjük a felhasználóknak a webhelyünkön.
2.    A termékek leszállításának határideje. A megrendelési folyamat során a cég tájékoztatja a felhasználót, hogy a mikor termék leszállítására mikor kerül sor.
3.    Az a helyzet, ha a termék előfizetés. Az árut az előfizetés lejártáig szállítjuk (amennyiben alkalmazható), vagy a szerződéstől a 6. pont rendelkezéseivel összhangban történő visszalépésig, vagy a szerződéstől történő írásbeli, a 8. pont szerinti visszalépésig szállítjuk.
4.    A cég nem vállal felelősséget a rajta kívül álló események által okozott késésekért. A rajtunk kívül álló eseményekhez olyan események tartoznak, mint háború, zavargások, árvíz, földrengés vagy más elemi csapás, terrortámadás, illetve állami vagy kormány-beavatkozás. A termékek leszállításában rajtunk kívülálló esemény következtében beálló késedelem esetén a cég a lehető leghamarabb kapcsolatba lép a felhasználóval, valamint lépéseket tesz a késedelem következményeinek minimalizálása érdekében. A felhasználó értesítése után a késedelemről, a cég nem felel az ezen esemény által okozott késedelemért, de ha fennáll a kockázata, hogy a késedelem jelentős lesz, a felhasználó megkeresheti a céget a szerződés felbontása, és a termékért, amit nem kapott meg, kifizetett pénz visszatérítése céljából.
5.    A termék leszállítása. A termék felhasználónak történő leszállítása megszervezéséért a cég rendelkezésére bocsáthatja a gondosan megválasztott partnereinek egyikét. A megrendelt terméket a gondosan megválasztott partnereink egyike is leszállíthatja.
6.    Az a helyzet, amikor a felhasználó nincs jelen a termék leszállításakor. Ha a termék leszállításakor senki nincs a felhasználó által megadott címen, és a termékek nem helyezhetők el postafiókban, a szállításért felelős cég a terméket biztonságos helyen hagyhatja; értesítést hagyva arról, hogy módosíthatja a felhasználó a leszállításra vonatkozó megállapodást, vagy hogyan veheti át a terméket a helyi átvételi ponton.
7.    Ha a felhasználó nem módosítja a leszállításra vonatkozó megállapodást. Ha a termékek leszállításának sikertelen próbája után a felhasználó nem módosítja a szállításra vonatkozó megállapodást vagy nem veszi át a terméket egy átvételi ponton, a cég kapcsolatba lép a felhasználóval, hogy újabb utasítást kapjon a további eljárásra, és megterhelheti a felhasználót a termék tárolásának költségeivel és a leszállítással kapcsolatos további költségekkel. Ha annak ellenére, hogy minden tőle telhetőt elkövet, a cég nem lesz képes kapcsolatba lépni a felhasználóval, vagy módosítani a szállításra vagy átvételre vonatkozó megállapodást, a cég felbonthatja a szerződést. Ebben az esetben a 8.2. pont alkalmazására kerül sor.
8.    A termékért viselt felelősség átszállásának pillanata a felhasználóra. A felhasználóra száll át a felelősség a termékért, amikor azt leszállítják az általa megadott címre.
9.    A termék tulajdonjogának átszállása a felhasználóra. A felhasználó akkor válik az árut megtestesítő termék tulajdonosává, amikor a cég megkapja a teljes ellenértéket a termékért.
10.    Lehetséges okok, amiért felfüggeszthetik a termék leszállítását a felhasználó számára. A cég kénytelen lehet felfüggeszteni a termék leszállítását, mert technikai problémákat kell megoldania vagy apróbb technikai módosításokat kell bevezetnie.
11.    A felhasználó jogai a termék leszállításának felfüggesztése esetén. A cég előretartással kapcsolatba lép a felhasználóval, hogy tájékoztassa őt a termék leszállításának tervezett felfüggesztéséről, hacsak ez a probléma nem sürgős vagy hirtelen következett be. Ha a cégnek két hétnél hosszabb időre kell felfüggesztenie a termékek leszállítását, az ár olyan módon változik, hogy a felhasználónak ne kelljen fizetnie a termékekért, mindaddig, amíg a szállítás fel van függesztve. A felhasználó a céghez fordulhat, hogy felbontsa a termékre vonatkozó szerződést, ha a cég két hétnél hosszabb időszakra felfüggeszti a leszállítást, vagy arról értesíti őt, hogy fel kívánja függeszteni. Ilyen esetben a cég visszatérít a felhasználónak minden összeget, amit előre kifizetett a termékekért, amelyeket le kellett volna szállítani a szerződés felbontását követő időszakban.
12.    A cég akkor is felfüggesztheti a leszállítást, ha a fizetés nem történt meg. Ha a felhasználó nem fizeti ki a terméket a cégnek az előírt határidőben (lásd 10.4 pont), majd ezután a függőben lévő fizetésről szóló értesítést követő hét napon belül nem egyenlíti ki a tartozást, a cég felfüggesztheti a termékek leszállítását egészen addig, amíg a felhasználó nem rendezi az elmaradt fizetést. A cég kapcsolatba lép a felhasználóval, hogy tájékoztassa a termék leszállításának felfüggesztéséről. Abban az esetben, ha a felhasználó vitatja a kifizetetlen számla létezését (lásd 10.6 pontot), a cég nem függeszti fel a termékek leszállítását. A cég nem terheli meg a felhasználót a leszállítás költségeivel abban az időszakban, amelyben a szállítás fel lett függesztve. A szállítás felfüggesztésén kívül a cég a felhasználónak kamatot is felszámíthat a késedelmes fizetésekre (lásd 10.5 pontot).

6.    A FELHASZNÁLÓ JOGAI A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁRA
1.    A felhasználó bármely pillanatban felbonthatja a céggel kötött szerződést. A felhasználó jogai a szerződés felbontásakor függenek attól, mit vásárolt, a vásárolt tárgyak állapotától, a cég tevékenységétől, és attól, mikor döntött a felhasználó a szerződés felmondása mellett:
1.    Ha a termék, amit a felhasználó vásárolt, hibás vagy nem pontosan van leírva, a felhasználónak jogában áll felmondani a szerződést (vagy a termék javítását illetve cseréjét követelni, vagy visszakapni a kifizetett pénz egy részét vagy egészét), lásd 9. pontot;
2.    Ha a felhasználó fel akarja bontani a szerződést valamilyen okból, amit a cég csinál, vagy bejelentette, hogy csinálni fog, lásd 6.2 pontot;
3.    Ha a felhasználó meggondolta magát a termékkel kapcsolatban, lásd 6.3. pontot. A felhasználó a szerződéstől való elállásra előirányzott időszakon belül visszakaphatja a befizetett pénzét, amelyből levonhatók a viselt költségek, és a felhasználónak saját magának kell fedeznie az áru visszaküldésének költségeit;
4.    Minden más helyzetben (még ha a cég nem is hibás a beállott helyzetért, és a felhasználónak sincs joga megmásítani a döntését), lásd 6.6. pontot.
2.    A szerződés felbontása valamilyen olyan okból, amit a cég csinált, vagy csinálni szándékozik. Ha a felhasználó az alábbi (a) - (d) pontokban megadott okokból bontja fel a szerződést, a szerződés azonnal megszűnik, a cég visszatéríti az összes olyan termékért kifizetett pénzt, amelyek nem lettek leszállítva, és a felhasználónak jogában áll kártérítést is követelni. Az okok a következők lehetnek:
1.    a cég arról tájékoztatta a felhasználót, hogy hibás a termék ára vagy leírása, amit a felhasználó megrendelt, a felhasználó pedig visszalépett a szerződéstől;
2.    fennáll a kockázata, hogy a termékek leszállítása jelentős késést szenvedhet, olyan események miatt, amelyekre a cégnek nincs ráhatása;
3.    a cég technikai okokból felfüggesztette a termékek leszállítását, vagy arról tájékoztatta a felhasználót, hogy technikai okokból fel szándékozik függeszteni a szállítást, mindkét esetben két hétnél hosszabb időre; vagy
4.    a felhasználónak jogában áll visszalépni a szerződéstől, valamilyen olyan okból, amit a cég helytelenül csinált.
3.    Felhasználó él a véleménye megváltoztatásának jogával. Az online vásárolt termékek többségének esetében a felhasználónak jogában áll, hogy tizennégy (14) napon belül megváltoztassa a véleményét, és visszakapja a pénzét. Ezt a jogot részletesebben ismertettük a jelen feltételekben.
4.    Azok a helyzetek, amikor a felhasználónak nincs joga megmásítani a véleményét. A felhasználónak nincs joga megmásítani a véleményét az következőkben:
1.    egészségvédelmi vagy higiéniai okokból lepecsételt termékek esetében, ha ezeket a kézhezvétel után felbontották;
2.    lepecsételt hang vagy video felvételek esetében, vagy lepecsételt számítógépes programok esetében, ha ezeket a kézhezvétel után felbontották;
3.    bármilyen termék esetén, amelyek a leszállítás után elválaszthatatlanul más tárgyakkal lettek összekapcsolva.
5.    Mennyi az az idő, ami alatt a felhasználó meggondolhatja magát? Az időtartam hossza attól függ, mit vásároltak, és milyen módon történt a leszállítás.
1.    A felhasználó megvásárolta az árut? Ha igen, a felhasználónak 14 napja van a véleménye megváltoztatására, attól a naptól számítva, amikor ő (vagy általa megjelölt más személy) megkapta az árut, hacsak:
1.    A felhasználó által megrendelt áruk leszállítása nem több részletben, különböző napokon történik. Ilyen esetben a felhasználó az árura vonatkozó véleményét attól a naptól számított 14 napon belül változtathatja meg, amikor a felhasználó (vagy az általa megjelölt személy) megkapta az utolsó szállítmányt.
2.    Az áruk leszállítása rendszeres időközökben történik, egy meghatározott időn keresztül (például folyóirat előfizetése). Ilyen esetben a felhasználónak 14 napja van, attól a naptól számítva, amikor ő (vagy más, általa megjelölt személy) megkapta az első szállítmányt.
6.6    A szerződés felmondása abban az esetben, amikor a cég nem hibás, és a felhasználónak nincs joga megváltoztatni a döntését. Még ha a cég nem is hibás a beállott helyzetért, és a felhasználónak sincs joga megmásítani a döntését, a felhasználó akkor is felbonthatja a szerződést annak lejárata előtt. A előfizetési szerződés érvényessége akkor jár le, ha az adott termék utolsó számát is leszállították és kifizették. Ha a felhasználó ilyen körülmények között fel akarja bontani a szerződést, kapcsolatba kell lépnie a céggel, hogy erről értesítse. A szerződés nem szűnik meg egy (1) naptári hónap eltelte előtt, attól számítva, hogy a felhasználó felvette a kapcsolatot a céggel. A cég visszatéríti a felhasználó által azokért a termékekért előre kifizetett teljes összeget, amelyek nem lettek neki leszállítva. Például, ha a felhasználó értesíti a céget, hogy február 4-én fel kívánja bontani a szerződést, a cég március 3-ig továbbra is leszállítja neki a terméket. A cég megterheli a felhasználót a március 3-ig leszállított áru ellenértékével, és visszatérít minden összeget, amit a felhasználó előre befizetett a március 3 után leszállítandó árukért.

7.    HOGYAN LEHET FELBONTANI A SZERZŐDÉST A CÉGGEL (BELEÉRTVE AZT AZ ESETET IS, HA A FELHASZNÁLÓ MEGGONDOLTA MAGÁT)
1.    A felhasználónak értesítenie kell a céget, hogy le akarja zárni a szerződést. A céggel kötött szerződés felbontásához értesíteni kell a céget erről a szándékról, a következő lépések valamelyikének végrehajtásával:
Az előfizetőknek fel kell hívniuk az ügyfélszolgálati osztályt a 06 1 6881488. számon. A cég kérheti az ügyféltől, hogy adja meg a nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint a megrendelés részleteit; vagy
(a.i.1.b)    Ki kell nyomtatnia az űrlapot [INSERT LINK TO PRINTABLE FORM TO FOLLOW], és el kell küldenie a cégnek az űrlapon megadott címre, vagy egyszerűen írnia kell a cégnek aEaglemoss Ltd, Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Nagy-Britannia,  címre, megadva a nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint a megrendelés részleteit.
A csak egy terméket vásárlóknak
(a.i.1.a)    az ügyfélszolgálati osztályt a 06 1 6881488 számon. A cég kérheti az ügyféltől, hogy adja meg a nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint a megrendelés részleteit; vagy
(a.i.1.b)    Ki kell nyomtatnia az űrlapot [INSERT LINK TO PRINTABLE FORM TO FOLLOW], és el kell küldenie a cégnek az űrlapon megadott címre, vagy egyszerűen írnia kell a cégnek aEaglemoss Ltd, Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Nagy-Britannia, címre, megadva a nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint a megrendelés részleteit.
2.    A termékek visszaszolgáltatása a szerződés felbontása után. Ha a felhasználó valamilyen okból felbontja a szerződést, miután a terméket elküldték a felhasználónak vagy azt a felhasználó megkapta, azt vissza kell küldenie a cégnek. Nem szabad elfelejteni, hogy ez nem vonatkozik az összes termékre, ami előfizetés keretében lett leszállítva a felhasználónak, tehát olyan termékekre (azaz egyetlen folyóirat számra), amelyet a felhasználónak azon a napon vagy annak a napnak a környékén küldtek el, vagy akkor vette át, amikor a felhasználó felbontotta a szerződést. A felhasználónak személyesen kell visszavinni a termékeket oda, ahol vásárolta, vagy vissza kell küldenie a cégnek. Az ELÉRHETŐSÉGEINK részben megadott elérhetőségek használatával fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ha a felhasználó él a döntésének megváltoztatásának jogával, 14 napon belül vissza kell küldenie a termékeket, attól a naptól számítva, hogy értesítette a céget a szerződés felbontásának szándékáról.
3.    Esetek, amikor a cég fedezi az áru visszaküldésének költségeit. A cég fedezi az áru visszaküldésének költségeit:
1.    ha a termék hibás, vagy nem pontosan lett leírva;
2.    ha a felhasználó felbontja a szerződést, mivel a cég tájékoztatta őt a termék vagy a jelen feltételek közelgő módosításáról, az árra vagy leírásra vonatkozó hibáról, a szállításban beálló késedelemről a cég hatályán kívülálló okból, vagy mert a felhasználónak ehhez joga van valami miatt, amit a cég rosszul csinált.
Minden más esetben (beleértve azt az esetet, amikor a felhasználó él a döntése megváltoztatásának jogával), a felhasználónak kell fedeznie a termékek visszajuttatásának költségeit.
4.    Hogyan juttatja vissza a cég a pénzt? A cég ugyanolyan módon juttatja vissza a pénzt a felhasználónak, amilyen módon azt befizették. A cég azonban a fenti módon visszajuttatott pénzből levonni a következő összegeket.
5.    Levonások a visszafizetett összegből. Ha felhasználó el a döntése megváltoztatásának jogával:
1.    A cég csökkentheti a (a szállítási költségen kívül) visszafizetett összeget, olyan módon, ami megfelel az áruk értékcsökkenésének, ha azt az okozta, hogy a felhasználó olyan módon járt el velük, amely nem lenne megengedett egy boltban. Ha a cég visszafizeti a felhasználónak a kifizetett összeget, mielőtt ellenőrizhetné az árukat, de később felfedezi, hogy a felhasználó nem megengedett módon bánt velük, a felhasználónak a cég számára meg kell térítenie a megfelelő összeget.
2.    A szállítási költség maximális összege, ami visszafizethető, a legolcsóbb szállítási költségnek felel meg, amit a cég ajánl. Ha például a cég azt ajánlja, hogy egy meghatározott árért 3-5 napon belül leszállítja a terméket, de a felhasználó úgy dönt, hogy egy magasabb összegért 24 órán belül szeretné megkapni, akkor a cég csak azt az összeget téríti vissza, amit az olcsóbb szállítási opció esetén fizetett volna.
6.    Mikor történik meg a pénz visszafizetése? A cég olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, visszatérít a felhasználónak minden neki járó összeget. Ha a felhasználó él a döntése megváltoztatásának jogával, a pénzt visszatérítése 14 napon belül történik meg, attól a naptól számítva, amikor a cég visszakapta a terméket a felhasználótól, vagy, ha ez előbb történik meg, attól a naptól számítva, amikor a felhasználó megküldi a cégnek a termék visszaküldését igazoló iratokat.

8.    A CÉG JOGA A SZERZŐDÉS FELBONTÁSÁHOZ
1.    A cég felbonthatja a szerződést, ha a felhasználó megsérti annak rendelkezéseit. A cég bármikor felbonthatja a termékre kötött szerződést, a felhasználónak írva, ha:
1.    a felhasználó határidőben nem teljesítette a fizetést a cég számára, majd az elmaradt fizetésről szóló emlékeztető kézhezvételétől számított 21 napon belül nem rendezte azt; vagy
2.    a felhasználó nem tette lehetővé a cégnek, hogy ésszerű határidőn belül leszállítsa neki a terméket.
2.    A felhasználónak szerződésszegés esetén ellentételezést kell biztosítania a cégnek. Ha a cég a 8.1. pontban meghatározott körülményekkel kapcsolatban bontja fel a szerződést, a cég visszatéríti azt a pénzt, amit a felhasználó előre fizetett azokért a termékekért, amelyeket a cég nem szállított le, de a cég indokolt összegben levonhatja az azért járó ellentételezést, vagy ezzel megterhelheti a felhasználót, amilyen költséget a cég a felhasználó szerződésszegése következtében viselt.
3.    A cégnek jogában áll visszavonni a terméket. A cég írásban fordulhat a felhasználóhoz, hogy tájékoztassa, hogy a cég be szándékozik szüntetni a termék szállítását. A cég legalább 28 nappal a termék szállításának leállítása előtt tájékoztatja a felhasználót, és visszatérít minden összeget, amit a felhasználó előre kifizetett a termékért, ami nem lett leszállítva.

9.    PROBLÉMA TÖRTÉNT A TERMÉKKEL
1.    Hogyan kell tájékoztatni a céget a problémákról? A cégnek jogszabályban előírt kötelessége, hogy a szerződésnek megfelelően szállítsa le a termékeket. A leszállított termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés vagy panasz esetén fel kell venni a kapcsolatot a céggel, az ELÉRHETŐSÉGEINK részben megadott adatokat használva.
2.    A visszautasított termékek visszaszállításának kötelessége. Ha a felhasználó élni kíván a termékek visszautasításához való jogával, azokat vagy személyesen kell visszajuttatni arra a helyre, ahol vásárolta, vagy el kell küldenie a céghez. Hogy megkapja a visszáru címkét, az ELÉRHETŐSÉGEINK részben megadott elérhetőségek valamelyikén kapcsolatba kell lépni az ügyfélszolgálattal.

10.    ÁR ÉS FIZETÉS
1.    Hogyan lehet megtalálni a termék árát? A termék ára (áfával együtt) az az ár, ami megjelenik, amikor a felhasználó megrendeli. Annak ellenére, hogy a cég mindent elkövet, hogy a felhasználónak megjelenő ár helyes legyen, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a megadott ár megváltozik vagy nem jó. Ilyen esetben a 10.2 és 10.3 pontok rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.    Az áfára vonatkozó változások. Ha a megrendelés napja és a felhasználó által megrendelt áru leszállításának napja között megváltozik az áfakulcs, a termék végső ára megváltozhat. A cég megemelheti az árat, hogy figyelembe vegye az áfa növekedését, ha a felhasználó nem fizetett még a termékért. Ha a felhasználó már teljes egészében kifizette a terméket, az ár nem változik. A jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem lép a felhasználó lakóhelyén kötelezően érvényes jogszabályok helyébe.
3.    Mi történik, ha a cég rossza állapítja meg az árat? Mindig előfordulhat, hogy a legnagyobb igyekezet ellenére, a cég által értékesített némelyik termék rosszul lehet beárazva. A cég általában a felhasználó megrendelésének elfogadása előtt ellenőrzi az árakat, így abban az esetben, ha a termék helyes ára alacsonyabb, mint a felhasználó megrendelésének napján általunk megadott ár, a cég alacsonyabb összeget számolhatott a felhasználónak. Ha a termék helyes ára a felhasználó megrendelésének napján magasabb, mint a webhelyen megadott ár, a cég kapcsolatba lép a felhasználóval, hogy egyeztessék a további lépéseket, mielőtt elfogadja a megrendelést. Ha a cég elfogadja és feldolgozza a felhasználó megrendelését olyan esetben, amikor az, hogy hibás az ár, egyértelmű és vitathatatlan, és a felhasználó tudhatta, hogy hibás a beárazás, a cég felbonthatja a szerződést, és visszafizetheti a felhasználó által befizetett teljes összeget, valamint követelheti az összes leszállított áru visszaszolgáltatását.
4.    Mikor és hogyan kell a felhasználónak fizetnie? A cég elfogadja a hitelkártyával és a betéti kártyával, valamint a PayPal közvetítésével történő fizetéseket, a weblapunkon feltüntetett információknak megfelelően. A felhasználónak az elküldése előtt fizetnie kell az áruért. A cég nem terheli meg a felhasználó hitel- vagy betéti kártyáját, illetve PayPal számláját, amíg el nem küldi neki a termékeket.
5.    A cég kamatot számolhat fel a késedelmes fizetésért. Ha a felhasználó határidőben nem teljesíti a fizetést a cég számára, a cég időközönként a Barclays Bank plc. alapkamatát meghaladóan évi 2% késedelmi kamatot számolhat fel a késedelmes összegek után. Ezeknek a kamatoknak a felszámítása naponta történik a számla fizetési határidejétől az elmaradt összeg tényleges megfizetésének napjáig, az ítélet kiadása előtt vagy annak kiadása után. A felhasználónak az elmaradt összeggel együtt a kamatokat is meg kell fizetnie a cégnek.
6.    Mit kell tenni, ha a felhasználó úgy gondolja, hogy a számla nem jó? Ha a felhasználó úgy ítéli meg, hogy a számla nem helyes, haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a céggel, hogy erről tájékoztassa, a cég pedig nem számol fel kamatot a felhasználónak, amíg meg nem oldja a problémát.
7.    Árnövekedés. A cég időnként megemelheti a szerződés tárgyát képező termékek árát. Az emelésről legalább egy (1) szállítási időnek megfelelő időszakot (minden esetben legalább tizennégy (14) napot) hagyunk és értesítést küldünk Önnek . A jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem lép a felhasználó lakóhelyén kötelezően érvényes jogszabályok helyébe.

11.    FELELŐSSÉGÜNK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT
1.    A cég a felhasználóval szemben felelősséggel tartozik az általa okozott, előrelátható veszteségekért és károkért. Ha a cég nem tartja be a jelen feltételeket, felelősséggel tartozik a felhasználó által elszenvedett veszteségekért és károkért, amelyek előrelátható eredményei az általa felbontott szerződésnek. A veszteség vagy károsodás akkor tekintendő előreláthatónak, ha nyilvánvaló, hogy bekövetkeznek, vagy ha a szerződés megkötésének pillanatában úgy a cég, mint a felhasználó tudta, hogy bekövetkezhetnek, például, ha a felhasználó megbeszélte ezt a értékesítés során.
2.    A cég nem zárja ki, és semmilyen módon nem korlátozza a felhasználóval szembeni felelősségét semmilyen szempontból, amely nem felelne meg a jognak. Ebbe beletartozik felelősségünk a hanyagságunk vagy a dolgozóink, képviselőink vagy alvállalkozóink hanyagsága által okozott halálért vagy testi sérülésért, a csalásért vagy valótlan információk közléséért; a felhasználók termékekhez való jogának, köztük azon termékek megtartásához való jogának megsértéséért, amelyek: megfelelnek a cég által a felhasználónak átadott leírással és információkkal, valamint a felhasználó által látott vagy megvizsgált összes mintának, valamint kielégítő minőségűek; valamint a hibás termékekért viselt felelősségünk.
3.    A cég nem vállal felelősséget az üzleti veszteségekért. A cég kizárólag háztartási és magán használatra szánt termékeket forgalmaz. A felhasználók tudomásul veszik, hogy nem használják a termékeket kommersz, üzleti vagy továbbértékesítési célokra, a cég nem vállal velük szemben semmilyen felelősséget a haszon, piaci részesedés elvesztéséért, tevékenység kiesésért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.

12.    MÁS FONTOS FELTÉTELEK.
1.    A cég a jelen szerződést átruházhatja más jogalanyra. A cég átruházhatja a jelen feltételekből eredő, őt megillető jogait és kötelességeit más szervezetre. Ilyen esetben a cég kapcsolatba lép a felhasználóval, hogy tájékoztassa őt a szerződés átruházásával kapcsolatos terveiről. Ha a felhasználó nem egyezik bele az átruházásba, az átruházásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül felveheti a kapcsolatot a céggel a szerződés felbontása céljából, a cég pedig visszafizet a felhasználónak a le nem szállított termékekért előre befizetett, teljes összeget.
2.    A cég hozzájárulása szükséges a felhasználó jogainak átruházásához más személyre. A felhasználó csak akkor ruházhatja át a jelen feltételekből eredő jogait és kötelességeit, ha ebbe a cég írásban beleegyezik.
3.    A felhasználón kívül semmilyen más személynek nincs a szerződésből eredően semmilyen joga. A jelen szerződés kizárólag a céget és a felhasználót köti. Semmilyen más személynek sincs joga ennek a szerződésnek bármilyen feltételének érvényesítéséhez.
4.    Ha a bíróság a szerződés egy részét jogsértőnek ítéli, a többi rendelkezés hatályban marad. A jelen feltételek mindenegyes bekezdése a többitől függetlenül működik. Ha bármilyen bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a szerződés valamelyik rendelkezése nem felel meg a jognak, a többi rendelkezés hatályban marad.
5.    A szerződés rendelkezéseinek késedelmes érvényesítése nem jelenti azt, hogy a cég elveszti a jogát ezek jövőbeli érvényesítéséhez. Ha azonban a cég nem ragaszkodik ahhoz, hogy a felhasználó mindent teljesítsen, amire a jelen feltételek szerint kötelezve van, vagy ha a cég késlekedik lépéseket tenni a felhasználó ellen a szerződés megsértésével kapcsolatban, az nem jelenti azt, hogy a felhasználónak nem kell teljesítenie a kötelezettségeit, és ez nem akadályozza a céget, hogy egy későbbi időpontban lépéseket tegyen a felhasználó ellen. Például, ha a felhasználó nem fizet határidőben, a cég pedig nem szólítja fel fizetésre, és továbbra is szállít árut, a cég egy későbbi időpontban követelheti a fizetés teljesítését.
6.    Milyenek jogszabályok vonatkoznak a szerződésre, és hol indíthat a felhasználó bírósági keresetet. Az alábbi szabályok és feltételek az angol jog hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy ha a felhasználó az Európai Unió lakója, a jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem lép a felhasználó lakóhelyén kötelezően érvényes jogszabályok helyébe. A felhasználó vagy a cég a jelen feltételek alapján bírósági keresetet a felhasználó lakóhelye szerint illetékes bíróságon indíthat.
7.    Alternatív megoldások a felek közötti viták megoldására. A viták megoldásának alternatív megoldása olyan eljárás, amelyben független szerv vizsgálja meg a vita tárgyát képező tényeket, és igyekszik azokat úgy megoldani, hogy lehetőség szerint ne kelljen bírósághoz fordulni. Ha a felhasználó nem elégedett azzal a móddal, ahogy a cég elbírálta a panaszát, jogában áll a vita eldöntését a http://ec.europa.eu/odr címen található, európai online vitarendezési platformra irányítani. Ha a felhasználó ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele mellett dönt, az űrlap kitöltésénél a következő e-mail címet kell használnia: [email protected]

SEO Title
A weblap használatának feltételei