Matematika Világa

product img

Fedezze fel a bennünket körülvevő matematikát!

A bennünket körülvevő dolgok, legyenek akár mindennapiak, akár természetfelettiek, felfoghatatlanok lennének matematika nélkül.

• A digitális világ rejtett építőelemei

A művészet és a szépség arányai

A logika és az ésszerűség alapjai

Különleges, átfogó és látványos gyűjtemény, amelyben olyan érdekfeszítő kérdéseket boncolgatnak, amelyek tudomásunk nélkül is végigkísérnek bennünket mindennapjainkon.

Emlékezetes utazás a matematikai univerzumban, amelynek során megismerhetik a legérdekesebb kihívásokat és találkozhatnak az
emberiség fejlődését meghatározó nagy gondolkodókkal.

Ez a gyűjtemény feltárja a matematika legérdekfeszítőbb oldalait!

Az aranymetszés
1
Az aranymetszés
1

Az aranymetszés
A szépség matematikai nyelve

Vajon kifejezhető-e a szépség matematikai fogalmakkal?
Ősidők óta az aranymetszés a művészetben és a természetben jelenlévő harmóniához kötődik, méghozzá annyira, hogy „isteni aránynak” is nevezik.

Bezár
Matematikusok, kémek és hekkerek
2
Matematikusok, kémek és hekkerek
2

Matematikusok, kémek és hekkerek
Kódolás és kriptográfia

Az üzenetek épsége és titkossága a matematikusok által kidolgozott bonyolult kódokon múlik. Ez a könyv izgalmas utazásra hív a biztonság és a titkosság számtani világába.

Bezár
Prímszámok
3
Prímszámok
3

Prímszámok
A végtelenbe vesző hosszú út

A legtöbb szám egyszerű és érthető szabályok szerint éli világát. Velük ellentétben, a prímszámok felháborítóan viselkednek: ott bukkannak fel, ahol akarnak, előzetes figyelmeztetés nélkül, látszólag kaotikusan, és bármiféle rendszer nélkül.

Bezár
Amikor az egyenes vonalak elferdülnek...
4
Amikor az egyenes vonalak elferdülnek...
4

Amikor az egyenes vonalak elferdülnek...
Nemeuklideszi geometria

Eukleidész óta, több mint 2000 évig úgy tűnt, csak egyetlen geometria létezik. Az új matematikai elméletek azonban aláásták ezt a bizonyosságot, és erősen görbült alternatív geometriákat kínálnak.

Bezár
Számok szektája
5
Számok szektája
5

Számok szektája
A Pitagorasz-tétel

Egy háromszög átfogója és befogói közötti viszony az egyik legjelentősebb tudományos felfedezés, amely meglepő következményekhez vezetett a mértanban és a számelméletben. Ezt a viszonyt a Pitagorasz nevével fémjelzett tétel fogalmazza meg; Pitagorasz a vallást és a matematikát ötvöző misztikusok körének lelkesítő vezetője volt.

Bezár
A π titkai
6
A π titkai
6

A π titkai
Miért lehetetlen a kört négyszögesíteni?

Talán emlékszik arra, hogy 22/7 vagy 3,14159... De mi is ez?
Ez a szám, közkeletű nevén a π, a kör átmérője és kerülete közötti összefüggést írja le. A "pi" már az ókori görögök óta elbűvöli a matematikusokat, és több viszályt és vitát szült, mint bármely más szám.

Bezár
Fermat sejtése
7
Fermat sejtése
7

Fermat sejtése
Három évszázados matematikai kihívás

A matematika története során egyetlen sejtés sem bizonyult annyira ösztönzőnek, mint az, amelyet Pierre de Fermat francia matematikus tett közzé 1637-ben. Megfogalmazásának egyszerűsége éles kontrasztban áll mély matematikai tartalmával, ezért a tételt sokáig bizonyíthatatlannak tekintették.

Bezár
Fogolydilemmák és dominált stratégiák
8
Fogolydilemmák és dominált stratégiák
8

Fogolydilemmák és dominált stratégiák
Játékelmélet

A játék mint népszerű időtöltés mindig vonzotta az érdekfeszítő magyarázatokat és megfogalmazásokat. Ez a folyamat a múlt század második felében hágott a csúcsára, amikor is a hidegháború tetőfokán, a globális nagyhatalmak ideológiai és katonai szembenállásának időszakában kidolgozták a különféle konfliktusok megoldását lehetővé tevő nyerő stratégiák elemzésével foglalkozó korszerű játékelméletet.

Bezár
Metrótérképek és idegi hálózatok
9
Metrótérképek és idegi hálózatok
9

Metrótérképek és idegi hálózatok
A gráfelmélet

A gráf egy rendkívül egyszerű konstrukció: vonalakkal összekötött számtalan pontból áll. A gráfok mindent magukban foglalnak a metrótérképtől a postás kézbesítési útvonaláig. Valójában a gráfok képesek leírni a világunkat alkotó sokféle hálózatot. Ezeknek az egyszerű struktúráknak a gondos megfigyelése megnyitja szemünk előtt a csatlakozások és kapcsolatok ezen univerzumát, amelyben a matematika uralkodik.

Bezár
A negyedik dimenzió
10
A negyedik dimenzió
10

A negyedik dimenzió
Lehet, hogy világegyetemünk egy másik univerzum árnyéka?

Az a gondolat, hogy érzékelhető világunkon kívül léteznek más dimenziók is, évszázadok óta megigézte a tudósokat. Habár lehetetlennek tűnhet elképzelni olyan világot, amely az általunk megszokott háromnál több dimenzióból áll, a matematika megmutatja nekünk, hogyan képzeljük el a többdimenziós teret, és tekintetünket a kísérteties jelenések és a képtelen tárgyak világa felé tereli.

Bezár
A harmónia alapja a szám
11
A harmónia alapja a szám
11

A harmónia alapja a szám
Zene és matematika

Egy nagy matematikus egyszer azt mondta, hogy a zene – „olyan élvezet, amit az emberi elme a számolás során él át anélkül, hogy ennek tudatában lenne”. Sok magával ragadó kapcsolat áll fenn a zene és a matematika között: a harmónia és a számok közötti összefüggéstől (ez a gondolat Pithagorasz óta lelkesítette a matematikusokat) az olyan legendás zeneszerzők, mint Bach vagy Mozart által nagyszerű zeneműveikben drámai hatás elérése érdekében alkalmazott ismétlésekig és áthelyezésekig.

Bezár
Az abszolút bizonyosság és egyéb fikciók
12
Az abszolút bizonyosság és egyéb fikciók
12

Az abszolút bizonyosság és egyéb fikciók
A statisztika titkai

A statisztikát egyszer úgy jellemezték, hogy az nem más, mint a „számok kínvallatása”. Ez a megfigyelés valószínűleg onnan ered, hogy minden statisztikai vizsgálat alapja az a meggyőződés, hogy a „bizonyos” alig több, mint a „nagyon valószínű”. Azonban a statisztika tudománya kétségtelenül az alkalmazott matematika legfontosabb ága, és gyakran a legjobb útmutató ahhoz, hogy bizonytalan talajon állva is kulcsfontosságú döntéseket tudjunk hozni.

Bezár
Az igazság határértéke
13
Az igazság határértéke
13

Az igazság határértéke
Infinitezimális kalkulus

Nehéz felbecsülni a kalkulus, valamint olyan fogalmak fontosságát, mint a „derivált” vagy „integrált”. Azt mondják, hogy nélkülük soha nem kerülhetett volna sor a tudományos forradalomra sem. Bár eredetük visszavezethető az antik világba, a döntő áttörést mégis két nagy gondolkodó, Newton és Leibniz párhuzamos munkássága hozta meg. E kulcsfontosságú matematikai elméletek felfedezési jogáért folytatott küzdelmükbe beleremegett a 17. századi Európa tudományos társadalma.

Bezár
Az abakusztól a digitális forradalomig
14
Az abakusztól a digitális forradalomig
14

Az abakusztól a digitális forradalomig
Algoritmusok és számítástechnika

Fejlődésük egész története során a meglévő számítási eszközöket mindig az elérhető technológia és az adott időszakban népszerű számrendszer határozta meg. A számítások története – a történelem előtti idők római abakuszától és arab algoritmusaitól az első automatikus számológépekig – nagyobbrészt a számrendszerek története is. Ebben a folyamatos evolúciós folyamatban az utolsó lépést a modern számítógépek és számítástechnikai eszközök kifejlesztése jelentette. A fejlődés továbbra sem áll meg, hiszen az elérendő cél maga a fejlődés: az egyre bonyolultabb számítások egyre nagyobb teljesítményű eszközöket igényelnek.

Bezár
Játék az érzékekkel
15
Játék az érzékekkel
15

Játék az érzékekkel
A muvészet matematikus szemmel

A muvészet és a matematika közötti kapcsolat sokkal mélyebb és összetettebb, mint elso látásra tunhet. A matematika és a muvészet, az emberi kreativitás két megnyilvánulása két egymással párhuzamos történelmi utat követett. A matematikusok által oly szenvedélyesen tanulmányozott fogalmak, mint az ido, a tér és a mérések egyben a muvészi alkotókészség alapját is képezik. Ha a matematika nagyítóüvegén keresztül tekintünk a muvészetre, egy egyedülálló és lenyugözo segédeszközhöz jutunk, amellyel maradéktalanul átélhetjük a világ legnagyszerubb mualkotásai által nyújtott élményt.

Bezár
Tükörország
16
Tükörország
16

Tükörország
Szimmetria a matematikában

A szimmetria tanulmányozása kísérlet arra, hogy jobban értsük és élvezzük a szépséget. A szépségideálokat nagy mértékben az arányossággal és az egyensúllyal kapcsolatos fogalmaink határozzák meg. A szimmetria emellett a bennünket körülvevo világ tanulmányozásának egyik kulcsa is. Sokféle szimmetria létezik a mesebeli Alice tükrön túli utazásától egészen a csoportelmélet elbuvölo világáig. A szimmetria fondorlatos tudománya segít a kortárs matematikatudomány szövete egyik meghatározó szálának alaposabb megismerésében is.

Bezár
A határtalan felfedezése
17
A határtalan felfedezése
17

A határtalan felfedezése
Végtelen a matematikában

Ha a tudás keresését a kincskereséshez hasonlítanánk, akkor a végtelen elméletének teljes megértése, kétségkívül a legnagyobb jutalom lehetne mindenért. Miközben utat törtek maguknak a dogmák és a paradoxonok között, a végtelenre vonatkozó elképzelések – homályosan ugyan, de észrevehetoen – mindig jelen voltak az antik lozó a, a középkori vallástudomány és a jelenkori tudomány vadászmezoin. Jelen könyvünk végigköveti a végtelennek a lozófusok, teológusok, zikusok, és mindenekelott a matematikusok elméjében rejtozo, nehezen felismerheto nyomát.

Bezár
Jelzálogok és egyenletek
18
Jelzálogok és egyenletek
18

Jelzálogok és egyenletek
Matematika a közgazdaságban

Mindennapos matematikai feladataink nagy része valamilyen módon kapcsolatos a közgazdaságtan tudományával: összehasonlítjuk az árakat, vásárláskor megszámoljuk az aprót, elolvassuk az in ációról és a munkanélküliségrol szóló újsághíreket… és nagyon valószínu, hogy egy bankkölcsön vagy egy jelzáloghitel életünk legigényesebb matematikai döntése lesz. Ez a kötet egy értheto, de alapos magyarázatot nyújt a világunkban élo egyének és közösségek gazdasága és pénzügyei hátterében húzódó matematikához.

Bezár
Kreativitás a matematikában
19
Kreativitás a matematikában
19

Kreativitás a matematikában
Így muködik a csodálatos elme

Bárki és mindenki képes alkotni a matematikában! Ez a könyv a világ legkülönbözobb társadalmainak történelmi és kortárs példáin keresztül mutatja be, hogy a matematika demokratikus tevékenység. Az olvasó felfedezheti a matematika végtelenül szép egyszeruségét és összetettségét, és ráeszmél majd, hogy a szárnyaló elme titka: „a matematika szerint élni”, minden nap legalább egy picit.

Bezár
Emlékezetes számok
20
Emlékezetes számok
20

Emlékezetes számok
Nulla, 666 és más fenevadak

Miért van egyes számoknak jelentosége? Vannak számok, amelyek fontosak a matematikusok számára, például a 0. Vannak számok, amelyeknek egyes vallásokban tulajdonítanak nagy jelentoséget, például a 3 vagy a 666. És vannak olyanok, amelyek a játékosoknak mondanak sokat, például a 13. Függetlenül attól, matematikusok vagyunk-e, hívok, vagy csak szeretünk szerencsejátékot játszani – de akár egyszerre mind a három vagy a három közül egyetlen egy szempont esetén sem – a számok jelentosége és befolyása átszövi egész életünket.

Bezár
Az értelem álma
21
Az értelem álma
21

Az értelem álma
A matematikai logika és paradoxonai

A 20. század elso évtizedeiben néhány kiemelkedo logikus, Bertrand Russell és Kurt Gödel, alapjaiban rengette meg a matematika Euklidesz kora óta épülo impozáns építményének tartóoszlopait. A logika használatának úttöroivé váltak, hogy jobban megérthessük a matematika alapjait. Vannak, akik szerint ok voltak a legnagyobb hatással a logika bevezetésére a modern számítástechnika mohó világába.

Bezár
A geometriai szépség ezer arca
22
A geometriai szépség ezer arca
22

A geometriai szépség ezer arca
Soklapú testek

A mértani testek világában egyes alakzatok különleges varázsukkal tunnek ki: a háromdimenziós soklapú testek síklapokkal és egyenes élekkel. Mindennap itt vannak közöttünk, és kiemelkedo szépségu muvészi formákat jelenítenek meg, valamint rendkívül hasznos tulajdonságokkal rendelkeznek. Mindig érdekelték az építészeket, a festoket, a szobrászokat és az ékszerészeket… Jöjjenek, gyönyörködjenek ezekben a rendkívüli formákban!

Bezár
A véletlen megzabolázása
23
A véletlen megzabolázása
23

A véletlen megzabolázása
Valószínuségszámítás

Az emberiség egyik leghátborzongatóbb eredménye a véletlen megszelídítése volt. Egyszeruen számokká alakította azt. Az egykor rendelkezésünkre álló két szélsoséget, az abszolút bizonyosságot és a gyökeres kétséget ma már végtelen nom átmenet hidalja át. A valószínuségszámítás a modern matematika egyik legizgalmasabb tudományágává vált.

Bezár
Tünékeny eszmék és örök tételek
24
Tünékeny eszmék és örök tételek
24

Tünékeny eszmék és örök tételek
A matematika nagy feladatai

Melyek a matematika releváns problémái? Könyvünkben több tucat izgalmas talány vizsgálata során keressük a választ. Egyes talányok nehéznek tunnek, de egyszerunek bizonyulnak, míg más, látszólag egyszeru talányokról kiderül, mennyire nem azok. Könyvünkben rácsodálkozunk a matematikai feladatok megoldásának történetére, és olyan feladatokat tekintünk át, amelyeknek több évszázadon keresztül voltak megszállotjai híres matematikusok.

Bezár
Álom a tökéletes térképrol
25
Álom a tökéletes térképrol
25

Álom a tökéletes térképrol
Térképészet és matematika

Sokunknak eszébe jut az osztályban lógó falitérkép, amelyen jól megfért egymás mellett a gigantikus Grönland és az apró Dél-Amerika. Hogyan lehettek a kontinensek méretei ilyen ordítóan hibásak? Ma már tudjuk, hogy ha a glóbusz felszínét kétdimenziós síkba szeretnénk vetíteni, nincs más lehetoségünk, mint eltorzítani a valóságot. A tökéletes síktérkép olyasvalami, mint az egyszarvú vagy a kör négyszögesítése: nem létezik! A matematika e fordulatos, magával ragadó epizódja beszámol arról, hogy milyen viszontagságos úton jutottunk el eddig a következtetésig.

Bezár
A számok költészete
26
A számok költészete
26

A számok költészete
A szépség szerepe a matematikában

A szótár szerint a matematika deduktív tudomány, amely olyan elvont elemek tulajdonságait vizsgálja, mint a számok és a geometriai alakzatok, valamint a köztük lévo kapcsolat. Ez a meghatározás azonban nem vesz  gyelembe egy alapveto tényt: a matematikát többnyire költoi érzelmek és szépségérzet vezérlik. Jelen könyv célja, hogy a tudományág történetébol származó példákkal ábrázolja a matematikatudományban végtelenül fontos szerepet betölto esztétikai és érzelmi dimenziókat

Bezár
Az élet matematikája
27
Az élet matematikája
27

Az élet matematikája
Számok a biológiában és az ökológiában

A bennünket körülvevo világ gyakran tunhet a megismételhetetlen és magával ragadó, de vad változó formák hipnotizáló káoszának. Amikor azonban felöltjük matematikai szemüvegünket, a káosz gyakran varázsszóra renddé változik. Könyvünkbol a kedves Olvasó megismerheti a matematikai biológiának a – számtalan valóságból vett példával és csodálatos alkalmazásával színesített – kulcsfogalmait.

Bezár
Különös görbék
28
Különös görbék
28

Különös görbék
Ellipszisek, hiperbolák és egyéb geometrikus csodák

Egy híres író egyszer megkülönböztette az „elme görbéit” és az „érzések görbéit”. Ha igaza volt, úgy gyelmeztetnünk kell az Olvasót, hogy bár a könyv, amelyet a kezében tart, a matematikáról szól, minden oldala egy-egy érzelmi utazás. Erre utalnak az elegáns, hajlékony hosnok szuggesztív nevei. úgymint ellipszis, hiperbola, spirál és konchoid. Pontos de nícióik és csábító tulajdonságaik az emberi gondolkodás hajnala óta számos matematikus fejét csavarták már el!

Bezár
Urbéli számítások
29
Urbéli számítások
29

Urbéli számítások
Csillagászat és matematika

A matematika és a csillagászat együtt keltek útra évezredekkel ezelott. A legszenvedélyesebben a babilóniai, a görög és az indiai civilizáció igyekezett megérteni a csillagok és bolygók kozmikus tánclépéseinek szabályait – valahol félúton a mágia és a tudomány között. A csillagászat, mivel az utazók számára rendkívül hasznos útikalauznak bizonyult, az emberiség egyik elso és legfontosabb alkalmazásává vált a tudományos gondolkodás terén. Kezdettol fogva a matematika volt az az eszköz, amely egyre tovább, egyre távolabbra repítette az emberi szellemet – egészen a Világegyetem pereméig, sot még azon is túl.

Bezár
A számok titkos élete
30
A számok titkos élete
30

A számok titkos élete
Matematikai érdekességek

A komoly matematika hátterében számtalan hihetetlen anekdota és elképeszto érdekesség rejtozik. A matematikusokat általában hóbortos embereknek tartják, és ez a könyv semmit sem tesz ezen népszeru hiedelem eloszlatása érdekében! Amit viszont megtesz – feltárja a matematika rejtett oldalát, amely tele van érdekfeszíto tudományos felfedezésekkel és feltárásra váró rejtélyekkel.

Bezár
A pillangó és a tornádó
31
A pillangó és a tornádó
31

A pillangó és a tornádó
A káoszelmélet és az éghajlatváltozás

Lehet, hogy már az olvasó is hallott arról a hipotetikus helyzetrol, amelyben egy brazíliai pillangó szárnycsapása tornádót okozhat Texasban. De lehet, hogy a következo kérdésre még érdekesebb a válasz: Vajon megelozhet egy brazil pillangó szárnycsapása egy Szingapúr felett kialakuló tornádót? Könyvünk megpróbálkozik a kérdés, és az éghajlattal és annak változásaival kapcsolatos további fogós kérdések megválaszolásával, és megvizsgálja a káoszelmélet egyéb alkalmazási lehetoségeit a populáció, a járványok, az agyhullámok és a szívmuködés területén.

Bezár
Értelem, gépek és matematika
32
Értelem, gépek és matematika
32

Értelem, gépek és matematika
Mesterséges intelligencia és feladatai

Megszoktuk, hogy a tévé és a mozi furcsa és csodálatos látomásokat mutat a jövorol, amelyben a gépek önállóvá váltak, képesek saját döntéseket hozni, ami gyakran borzalmas következményekkel jár az emberiségre nézve. Hogyan tudjuk azonban elválasztani a valóságot a képzelettol? Mennyire fejlett manapság a mesterséges intelligencia? Könyvünk izgalmas utazásra hív az értelem jövojébe, amelybol megtudhatják, milyen szerepet fog játszani a matematika a tudomány elottünk álló fejlodésében.

Bezár
A számolás muvészete
33
A számolás muvészete
33

A számolás muvészete
Leszámlálás és kombinatorika

A modern matematika legjelentosebb kérdései közül számtalan követeli meg egy rendkívül különleges muvészet beható ismeretét: ez a számolás. A kombinatorika a matematikának azon ága, amelynek köszönhetoen a leszámlálás muvészetté avanzsálhatott, és, hála az Erdos Pálhoz hasonló legendás matematikusoknak, az új évezredben egyik-másik lenyugözo matematikai elorelépés immáron ezen a talajon születhetett meg.

Bezár
Amíg az algebra el nem választ
34
Amíg az algebra el nem választ
34

Amíg az algebra el nem választ
A csoportelmélet és alkalmazásai

A két francia gondolkodó, André Weil és Claude Lévi-Strauss – az elobbi matematikus, az utóbbi antropológus – korunk legkiemelkedobb elméi közé tartozik. Weil egyik szakterületét, a csoportelméletet a két férfiú között zajló képzeletbeli dialógus formájában magyarázzuk el, és közben rávilágítunk a közösségek által kialakított struktúrákra és szertartásaikra, amely Lévi-Strauss kutatási területe. A könyv gondolatébreszto tanulmány a matematika és az emberi viselkedés összeolvadásáról, és színes portrét fest a két zsenirol.

Bezár
Torzító és átalakító alakzatok
35
Torzító és átalakító alakzatok
35

Torzító és átalakító alakzatok
Matematikai topológia

A topológia (régiesen: helyzetgeometria) az alakzatok tanulmányozásával foglalkozik, és egy alakzatot azonosnak tekint egy másikkal, amennyiben anélkül állítható elo a másikból, hogy el kellene “törni”. Ezért nevezik viccesen a topológusokat olyan matematikusoknak, akik képtelenek a fánkot megkülönböztetni a bögrétol! Komolyabban szólva, a topológia a matematika fontos részterülete annak ellenére, hogy a beavatatlanok számára egyáltalán nem tunik matematikának: nincsenek benne képletek, egyenletek és függvények... még számok és betuk sincsenek! Kevés olyan tudományág van, amely elvontabb, és ugyanakkor össztönzobb ennél. Isten hozta Önöket a topológia magával ragadó világában!

Bezár
Nok a matematikában
36
Nok a matematikában
36

Nok a matematikában
Hüpátiától Emmy Noetherig

Egykoron a matematika világának egyik legmélyebben gyökerezo hiedelme az volt, hogy elvont jellegébol adódóan a noknek rendkívüli nehézségekkel kell szembenézniük, ha meg szeretnék érteni és muvelni kívánják ezt a tudományágat. Pedig ahhoz, hogy valaki belássa, ez soha sem volt igaz, csak el kellett volna olvasni Hüpátia, Maria Gaetana Agnesi, Szofja Kovalevszkaja, Emmy Noether vagy a hozzájuk hasonló nok valamelyik muvét. Ok és a könyvünkben megjeleno további kiemelkedo matematikusnok nem csak szellemi teljesítményükkel érdemlik ki csodálatunkat, de azzal is, hogy koruk férfiközpontú világának eloítéleteivel dacolva kitörölhetetlen nyomot hagytak a matematika történelmében.

Bezár
Hide
maths
maths
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A SOROZATRÓL

A Matematika Világa című sorozat jelenlegi terveink szerint 60 számot tartalmaz majd, de a sorozat hosszát az olvasói visszajelzések alapján indokolt esetben növelni és csökkenteni is tudjuk.

A Matematika Világa sorozat számai mindig páros héten, szombatonként jelennek meg, az első szám 2019. október 26-tól kapható az újságosoknál.

Az első szám ára 990 Ft, a második és a további számok 2690 Ft-ba kerülnek.

A Matematika Világa sorozat előfizetőjeként biztos lehetsz abban, hogy a sorozat minden részét és az előfizetői ajándékokat is megkapod. Az előfizetői díj nem magasabb a kiadvány hírlapárus áránál, és tartalmazza a házhozszállítás költségét is.

Ráadásul a köteteket nem kell előre kifizetni, hanem csak az átvételt követő 14 nap során. Ez idő alatt a kiadvány megkapott számait – ha mégsem nyerte el a tetszésedet – akár vissza is küldheted a (Suvet Kft.) 1171, Budapest, Pesti út 474. címre. Ilyenkor csak a visszaküldés díját kell kifizetned.

Az előfizetést mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg a megkapott csomagokat kifizeted. Azaz, ha a kiszállított küldeményt számláját rendezted, az új kötetek megjelenésekor automatikusan új csomagot küldünk. Ha a fizetéssel késel, akkor az új köteteket is késéssel küldjük, de előfizetésed nem szakad meg. Természetesen bármikor jelezheted, ha előfizetésedet nem szeretnéd folytatni.

ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Előfizetni a honlapunkon, e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06/1-688-1488-as számon vagy postai úton az első kötetekben található megrendelőszelvény kitöltésével lehet.

Az előfizetést az árus terjesztésben aktuálisan megjelenő vagy akár későbbi számoktól lehet kezdeni. A korábban megjelent köteteket utánrendelésben vásárolhatod meg.

Az előfizetői csomagokat négyhetente, szerdánként küldjük el, postai (MPL-es) csomagként. A kézbesítés általában 2-3 munkanapon belül megtörténik. Abban az esetben, ha csomagjaidat a Magyar Posta csomagpontjainak valamelyikén (postahivatalban, csomagautomatában, MOL benzinkúton vagy Coop üzletben) szeretnéd átvenni, kérjük, a megrendelést követően jelezd ezt ügyfélszolgálatunknak!

Az átvételt követően 14 napon belül kell a csomagban található csekket befizetned ahhoz, hogy a következő csomagodat időben elküldjük neked. Ha nem csekken, hanem átutalással szeretnél fizetni, ide utalhatsz: 10800007-60000000-14686061. Kérünk, hogy ilyenkor az utalás közleményében minden esetben add meg az ELŐFIZETŐ NEVÉT és a csekk jobb felső sarkában, a „Közlemény” rovatában található, (4-essel kezdődő) hat számjegyű RENDELÉSI AZONOSÍTÓDAT.

Minden küldeményünk két kötetet és – ha éppen jár – előfizetői ajándékot tartalmaz majd.

A kötetek ára előfizetésben ugyanannyi, mint az árusoknál. Az első szám előfizetésben 990 Ft, a másodiktól minden kötet 2690 Ft.

A regisztrált és visszaigazolt előfizetésekhez kapcsolódó előfizetői ajándékok közül az elsőt, az ingyenes kötetet (a sorozat 3. számát) az első vagy második csomagodban küldjük, attól függően, melyik lapszámtól indult az az előfizetésed. FIGYELEM! Ez az ajándék csak azoknak jár, akik előfizetésüket az 1., a 2. vagy a 3. számtól indították!

Ezt követően a harmadik (Logikai játék 1. - Hatszögű kirakós), a hatodik (Notesz tollal ), és a kilencedik (Logikai játék 2. – Varázscsillag) küldeményben érkezik újabb ajándék. 

Az előfizetői ajándékokat külön nem tudod megvásárolni.

Az előfizetők az előfizetésük kezdő kötetét megelőző lapszámokat utánrendelésben külön postadíj megfizetése nélkül vásárolhatják meg.

Ha a számodra kézbesített csomag nem azt tartalmazza, amit kértél, azonnal jelezd ezt ügyfélszolgálatunknak a [email protected] e-mail címen, telefonon a 06/1-6881488-as számon, vagy levélben a következő címen: 1660 Budapest, Pf. 334! Rögtön orvosolni fogjuk a problémát.

Ha a küldeményben hibás vagy sérült kötetet találsz, küldj egy fotót a hibáról/sérülésről a [email protected] címre. A cserét a soron következő feladásunk keretében küldjük el.

Ha úgy döntesz, hogy nem szeretnéd folytatni előfizetésedet, lemondásodat e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06/1-6881488- as számon, illetve levélben a 1660 Budapest, Pf. 334. címre küldheted el nekünk. Ha utolsó csomagodat sem szeretnéd kifizetni, a Suvet Kft. címére küldheted azt vissza: 1171 Budapest, Pesti út 474. Ne feledd, hogy ilyenkor a visszaküldés díját neked kell kifizetni!

Az előfizetés minden egyéb részletét Általános Szerződési Feltételeink szabályozzák. Ezt itt találhatod meg. Kérdéseiddel természetesen bármikor fordulhatsz ügyfélszolgálatunkhoz is (telefonon: 06/1-6881488, vagy e-mailben: [email protected])

Mindent megtekint
KORÁBBI LAPSZÁMOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Matematika Világa újságárus terjesztésben már nem kapható, korábbi köteteit is megvásárolhatod: utánrendelésben.

Utánrendelési szándékodat e-mailben a [email protected] e-mail címen vagy telefonon a 06/1-6881488-as számon jelezheted.

Ilyenkor először a megrendelt kötetek áráról szóló csekket küldjük el neked, s e csekk befizetése után tudjuk majd eljuttatni hozzád a kért köteteket.

Amennyiben átutalással szeretnél fizetni, kérjük, jelezd ezt e-mailben, hogy megadhassuk neked az utalás során feltüntetendő azonosítót!

Utánrendelésben az egyes kötetek ára megegyezik az utcai árral, azaz az első szám 990 Ft, a második és későbbi számok 2690 Ft-ba kerülnek. Emellett e megrendeléseknél postadíjat is kell fizetned: ez 799 Ft kettő kötetenként. (Azaz, ha 1 vagy 2 könyvet rendelsz, a postadíj 799 Ft. Ha 3 vagy 4 számot kérsz, a postadíj 2×799 Ft, azaz 1598 Ft.) A házhozszállítás ilyenkor is postai úton történik.

Hide